Lutkedijk 7 - 1715KN Spanbroek | T 0226-45 15 00 | info@loonbedrijfvandiepen.nl

Downloads

ISO 9001 CERTIFICAAT

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Download

VCA* CERTIFICAAT

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu). De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningsysteem ten behoeve van aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

In feite is VCA meer dan een checklist. Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem.

Download

VKL CERTIFICAAT

De norm Voedsel Kwaliteit Loonwerk is een norm op het gebied van voedselveiligheid in het agrarisch loonwerk in alle gewassen. VKL dekt voor agrarisch loonwerk alle eisen uit de voedselveiligheidscertificaten akkerbouw af en ook de voedselveiligheidseisen uit EurepGap.

Download

CO2 BEWUST CERTIFICAAT NIVEAU 3

TÜV heeft aan Loonbedrijf van Diepen het CO2-Bewust certificaat niveau 3 toegekend. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in de uitvoering van onze diensten. De CO2-uitstoot van onze activiteiten in kaart brengen en reduceren is de manier om te laten zien dat we verantwoord omgaan met het milieu.

Download

CUMELA VOORWAARDEN

Op al onze overeenkomsten zijn de Cumela voorwaarden van toepassing.

Download